Librat e shkollave në Maqedoni: “Shqiptarët e kanë prejardhjen nga romët dhe turqit”

Librat e shkollave në Maqedoni: “Shqiptarët e kanë prejardhjen nga romët dhe turqit”

Skandal0ze: Libri “Gjeografia e Republikës së Maqedonisë-për vitin II të gjimnazit të reformuar” – Faqja 99: Shqiptarët kanë qenë maqedonas por në kohën e pushtetit osman janë bërë shqiptar. Shqiptarët e Maqedonisë e kanë prejardhjen nga çerkezët, romë dhe turqit.

Shqiptarët në Maqedoni kanë ardhur në periudha të ndryshme kohore, duke nisur nga viti 1780. Në faqen 104: Shqiptarët kanë migruar në Maqedoni, duke i amlltretuar fizikisht, duke i vj3dhur, duke i k1dnapuar dhe duke i rvarë maqedonasit vendas. Shkruan se për këtë shqiptarët i ka ndihmuar qeveria turke. Në faqen 103: Shqipëria 0kupatore e Maqedonisë Perëndimore.