Ushtria e Amerikës po ndërton armèn më të fuqishme me lazer në botë

Ushtria e Amerikës po ndërton armèn më të fuqishme me lazer në botë

Ushtria e SHBA-së po ndërton a rmën më të fuqishme me lazer në botë. Përgjigjja 0peracionale Taktike e Fuqisë së Lartë u ndërtua në Bazën e F0rcave Ajrore Kirtland në shtetin New Mexico. Ajo do të jetë e aftë të sigurojë mbr0jtje ndaj shënjestrave të shumta njëkohësisht.

Lazeri pretendohet të jetë një milion herë më i fuqishëm se çdo lazer tjetër në botë. Mund të avull0jë dronë, të ndalojë rak3ta ose të pr1shë sistemet elektronike. Ndërsa prototipi i parë dhe testimi në terren është planifikuar për në vitin 2024 dhe sipas raporteve pritet të vendoset për të mbr0jtur bazat ushtarake.