Beogradi i dërgon ‘selam’ Kosovës për bazën ushtarake të FSK-së në Mitrovicë

Beogradi i dërgon ‘selam’ Kosovës për bazën ushtarake të FSK-së në Mitrovicë

Komuna Jugore e Mitrovicës ka ndarë një truall për us htrinë e Kosovës për të ndërtuar një bazë ushtarake në vendin e quajtur “Kodra e Cërrnushës”.Ky vend po konsiderohet si pikë strategjike, meqë shihet qartë e gjithë Mitrovica. Profesori serb i Fakultetit të Sigurisë në Beograd, Zoran Dragisiç, shkruan:

“Baza e FSK-së në jug të Mitrovicës vazhdon fri kësimin, pr esionin ndaj serbëve dhe pro vokimet nga Prishtina”, ka thënë ai.“Unë e perceptoj faktin që baza më e madhe e FSK-së po ndërtohet në Mitrovicë, menjëherë pranë territorit ku jetojnë shumica e serbëve, si një lloj fri kësimi dhe pre sioni ndaj serbëve në Kosovë”