Gjenerali amerikan paralajmëron Serbinë: “Jeni duke rrezikuar shumë!”

Gjenerali amerikan paralajmëron Serbinë: “Jeni duke rrezikuar shumë!”

Serbia ka të drejtën sovrane të blejë a rmë nga Kina apo kujtdo që dëshiron, por pushteti serb duhet të hap sytë e të vendos si t’i shmanget zëvendësimit të një varësie, asaj nga Kremlini, me një tjetër – atë të Partisë K0muniste të kinës, tha gjenerali amerikan Frederick Ben Hodges

“Do të prisja që ministria e mbrojtjes t’i kushtoj vëmendjen e duhur kur bëhet fjalë për konfirmimin e ndërveprimit të sistemeve kineze në kornizën e sistemeve të tyre dhe konceptit të mbrojtjes, po ashtu dhe qëndrueshmërisë, përkatësisht mirëmbajtjes afatgjatë, municionit, trajnimit, (pjesëve rezervë…)” ka thënë Hodges.