Joe Biden ‘heshtë’ botën me planin e madh për SHBA-në: “Do të ketë 2 trilionë dollarë investime!”

Joe Biden ‘heshtë’ botën me planin e madh për SHBA-në: “Do të ketë 2 trilionë dollarë investime!”

Plani i madh infrastrukturor i presidentit të ShBA-së, Joe Biden, parasheh investime të mëdha në disa fusha, përfshirë 174 miliardë dollarë vetëm për tregun e veturave elektrike dhe miliarda të tjerë për energjinë e ripërtëritshme. Me këto investime synohet edhe lutfimi i ndryshimeve klimatike.

Me gjithsej 2 trilionë dollarë, plani parasheh edhe investimeve në projekte tradicionale si ndërtimi i rrugëve dhe urave. Plani është pjesë e agjendës ambicioze të presidentit amerikan për dekarbonizimin e ekonomisë së ShBA-së deri në vitin 2050 dhe adresimin e çështjes së klimës, duke e bërë vendin udhëheqës global në këtë lutfë.