Në rast përplasjeve ushtarake Kosovë-Serbi, kjo video po tregon se cila ushtri del fituese

Në rast përplasjeve ushtarake Kosovë-Serbi, kjo video po tregon se cila ushtri del fituese

Kjo video që sigurisht që nuk ësht mirë e analizuar po qarkullon në jutube, ka përmbledhur ose më mirë të themi ka krahasuar Ushtrinë e Kosovës me atë të Seribsë. Kjo video përmbledh të dhënat e dy ushtrive pa u bazuar në shumë fakte.

Më saktësisht ka përmbledhur ekonomine e dy vendeve, numrin e popullsisë, kapacitetet e mjeteve usharake, moshën se sa të rinjë mund të paraqiten në shërbim us htarak në rast lu fte midis dy vendeve etj. VIDEO