Erdogan ‘dridhë’ kryeministrin italian: “Myslimanët do të zënë vendet që meritojnë në Evropë!”

Erdogan ‘dridhë’ kryeministrin italian: “Myslimanët do të zënë vendet që meritojnë në Evropë!”

Presidenti turk bëri një referencë i ndirekte për deklaratat e kryeministrit italian Mario Draghi, i cili javën e kaluar, e përshkroi Erdoganin si “d1ktator”.

Për t’iu përgjigjur kësaj deklarate, Erdogan tha se myslimanët dhe turqit do të zënë vendet që meritojnë në Evropë në të ardhmen.

“Kjo situatë na jep shpresë, por është një m akth për të tjerët, të cilët po përpiqen të kufiz0jnë turqit e Evropës në një kontekst të ngushtë pranoni f0rcimin e Diasporës turke “, tha ai. DEKLARATA E TIJ E PLOTE