Franca në alarm, protestuesit e kallin shtetin francez

Franca në alarm, protestuesit e kallin shtetin francez

P rotestestat e ditës së 1 Majit kanë dalë sot jashtë k ontrolli në Lyon të Francës, ku të rinj të m askuar q ëlluan dhe u p ërleshën me of icerët e p olicisë, teksa këta të fundit përdorën gaz lot sjellës dhe s ulmuan në formacion, me sh kopinj g ome d emonstruesit. Në Paris p rotestat dominoheshin në lëvizja e Jelekëve të Verdhë.

Në Lyon, turmat e të paktën 3000 punëtorëve të sindikatave marshuan krah për krah me flamurë të kuq, të cilëve më vonë iu bashkuan të rinj të m askuar që s ulmuan o ficerët e VAZHDONI KETU PER LAJMIN E PLOTE