Serbia nuk ndalet duke ‘ngrënë’ sanksione të reja!

Qëndrimet f a shiste të Serbisë, mesazhet e reja këcrënuese për k0nflikt në Bosnje, dhe përpjekjet e vazhdueshme për destabilizmin e Kosovës, duhet të marrin përgjigje serioze nga forcat demokratike perëndimore.

Kjo nuk duhet të ndodhë thjesht për shkak se po rr ënojnë ose po i rr ezikojnë të arriturat e shqiptarëve në Kosovë. Por, kjo duhet të ndodhë për shkak të vetë imanencës së kulturës perëndimore, për shkak të c enimit të rëndë të vlerave dhe parimeve mbi të cilat u ndryshua për të mirë gjendja e shqiptarëve. LAJMI I PLOTE