ANALIZE: Pse shtetet e Lindjes së Mesme i frikësohen kësaj tanke të Izraelit?

ANALIZE: Pse shtetet e Lindjes së Mesme i frikësohen kësaj tanke të Izraelit?

Në dyzet vitet e fundit, vetëm një pjesë e vogël e vendeve kanë dëshmuar se janë të afta të ndërtojnë t ank et e tyre kryesore të betejës.

Një nga këto fuqi t a nkesh është në fakt një nga vendet më të vogla në botë: Izraeli. T a nku kryesor i be t e jës i Izraelit, seria Merkava, është një nga t anket më të dizajnuara të prodhuara ndonjëherë.