Ushtria amerikane një hap para botës: Prezanton dronin “mizë”, peshon vetëm 32 gram

Ushtria amerikane një hap para botës: Prezanton dronin “mizë”, peshon vetëm 32 gram

“Black Hornet”, Droni peshon vetëm 32 gram, është i pajisur me kamera termike, që diktojnë nxehtësinë, dhe që mund
të përdoret nga ushtarët pasi të jenë futur në zona ku nuk kanë mbulim satelitor.

“Black Hornet” arrin të fluturojë për dy kilometra, me 21 kilometra në orë, duke u dhënë ushtarëve informacion të plotë e në kohë reale për se sa a rmiq mund të ketë rrotull, brenda kësaj distance.

Dronët e krijuar nga kompania “Flir” janë testuar nga ushtria në vitet 2016-2017, dhe duket se kanë pasur sukses, pasi qeveria ka lidhur një kontratë të re bashkëpunimi për ta vazhduar projektin më tej.