Ishte përdorur edhe në Kosovë: Ushtria britanike prezanton modelin e ri të tankut “Challenger2”

Ishte përdorur edhe në Kosovë: Ushtria britanike prezanton modelin e ri të tankut “Challenger2”

Është prezantuar dizajni i tankut më modern të ushtrisë britanike, që ka sistem laserik paralajmërues dhe mund të shkrep
pIumba nga mitraIozi dhe të b0mbardojë gjatë lëvizjes me shpejtësi të madhe, si dhe ka të instaluara kamera me imazhe termale.

Bëhet fjalë për dizajnin e prezantuar nga kompania BAE që ka bërë modelin e ri të tankut Challenger2, tank ky që ka shërbyer në Irak, Bosnje dhe Kosovë.LAJMI I PLOTE