Ushtria turke pajiset me “bishën” e parë për transport të armëve: PARS 4×4

Ushtria turke pajiset me “bishën” e parë për transport të armëve: PARS 4×4

Në kuadër të projektit për prodhimin e transportuesve të amrëve në Turqi, është kryer pranim dorëzimi i mjeteve që do të shërbejnë për forcat e këmbësorisë turke.

Në kuadër të këtij projekti, forcat turke deri në vitin 2022 do të porosisin në total 260 transportues të amrëve, përfshirë 184 me zinxhir dhe 76 me rrota. Gjithashtu do të porositen 64 mjete tjera të tipit KORNET-E dhe 196 OMTAS.