Kjo është “bisha” e ushtrisë britaneze: “Ilaçi i mjeteve të bIinduara!”

Kjo është “bisha” e ushtrisë britaneze: “Ilaçi i mjeteve të bIinduara!”

Ushtria speciale briteneze eshte amratosur me pu5hken me te e cila mund te 5hperthej ne ajer nje helikopter apo
edhe ta 5hpoje ndonje mjet te blinduar me vetem nje pIumb.

Behet fjale per Gepard GM6 Lynx, e cila ka nje precizitet te papare. E prodhuar ne Hungare, kjo pu5hke gjysme-automatike ka nje rreze qitje prej 2 kilometrave..LAJMI I PLOTE