LAJMI FUNDIT: lrani bombardon lzraelin në një suIm të simuIuar!

LAJMI FUNDIT: lrani bombardon lzraelin në një suIm të simuIuar!

F0rcat Ajrore të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit Iëshuan një b reshëri r aketash b aIistike në vendet izraeIite
të a rmëve të 5h katërrimit në masë në një suIm të simuluar të premten, njoftoi Agjencia iraniane e Lajmeve Tasneem.

Gazeta shtoi se dita e fundit e lojës së Iuftës Payambar-e Azam 17 (Profeti i Madh) përfshinte disa dronë vetëwrasës të zbuIuar së fundmi të lëshuar në vendet izraelite.