Erdogan: “Shtetet e zhvilluara nuk janë aq të forta sa duken!”

Erdogan: “Shtetet e zhvilluara nuk janë aq të forta sa duken!”

Viti 2021 ka dëshmuar se rendi aktual global që u shfaq pas Lutfës së Dytë Botërore nuk mund të lejohet të vazhdojë në
kurriz të v uajtjeve të njerëzimit, ka thënë presidenti i Turqisë, Erdogan.

Në mesazhin e tij të Vitit të Ri, Erdogan theksoi se fuqitë globale nuk arritën të adresojnë bollëkun e sfidave me të cilat
përballet bota në vitin 2021, veçanërisht pandeminë, krizën klimatike, migrimin e parregullt dhe k0nfliktet rajonale.

“Është një fakt i pamohueshëm që vendet e zhvilluara të sotme nuk janë aq të forta sa duken dhe nuk mund ta udhëheqin botën nëpër këto kriza”, tha ai.