Gjenerali turk paralajmëron: “Lufta e Tretë Botërore po troket në derë – ja kush do ta fillojë!”

Gjenerali turk paralajmëron: “Lufta e Tretë Botërore po troket në derë – ja kush do ta fillojë!”

“Iufta e Tretë Botërore është afër”, tha gjenerali turk në pension Osman Pamukoglu. Në librin e tij të botuar së fundmi, Iufta e Tretë Botërore, Pamukoglu shprehu mendimin e tij për “pashmangshmërinë e një kOnflikti të ri botëror”,
i cili, tha ai, se shihet qartë në sasinë e shpenzimit të parave të superfuqive për qëllime ushtarake.

Pamukoglu beson se Iufta e re botërore do të jetë e ngjashme me të kaluarën, dhe do të fillojë midis Rusisë, SHBA dhe Kinës për shkak të mosgatishmërisë së autoriteteve të tyre për të humbur zonat e ndikimit dhe kontrollit mbi burimet, ose dëshirën e tyre për t’i zgjeruar ato.