Turqia prodhon blindat me sistem elektronik që do të ua ndalë frymën armiqëve!

Turqia prodhon blindat me sistem elektronik që do të ua ndalë frymën armiqëve!

Me Terminalin Satelitor Mobile, ASELSAN furnizoi Forcat e Armatosura Turke me mjete tokësore që ofrojnë komunikim satelitor në lëvizje. Në këtë mënyrë do të sigurohet komunikim i shëndetshëm dhe i sigurt në të gjitha kushtet.

Funksionet e komandës dhe kontrollit që kërkojnë përdorimin e shërbimeve dhe pajisjeve të ndryshme të komunikimit si mbështetja e zjarrit, kontrolli i manovrave, inteligjenca/Iufta elektronike, mbrojtja ajrore dhe mbështetja logjistike në fushën taktike duhet të kryhen njëkohësisht. Kjo mund të arrihet vetëm me transferim të shpejtë dhe të besueshëm të informacionit në fushën taktike.