Ushtria amerikane fuqizon mjetet Iuftarake robotike: I posedon me armë anti-tank, topa dhe raketa!

Ushtria amerikane fuqizon mjetet Iuftarake robotike: I posedon me armë anti-tank, topa dhe raketa!

Ushtria amerikane po integron disa sisteme të amrëve antitank në platformat e saj robotike për të 5hkatërruar automjetet e bIinduara
të armikut dhe për të ndihmuar në mbrojtjen e mjeteve të drejtuara nga zjarri i armikut.

Sipas The National Interest, shërbimi së fundmi demonstroi mjetet e tij Iuftarake robotike të amratosura me raketa antitank Javelin,
t0pa, gr anatahedhës dhe a rmë të shërbimit të ekuipazhit.LAJMI I PLOTE