Gjenerali serb: “Reçaku ishte aksion i përsosur – shqiptarët pësuan disfatë!”

Gjenerali serb: “Reçaku ishte aksion i përsosur – shqiptarët pësuan disfatë!”

Goran Radosavljeviq ka rihapur pIagët e familjarëve në Reçak pikërisht në 23-vjetorin e këtij akti nga serbet,
duke thënë se ajo që ndodhi atje ishte një aksion i ezekutuar në mënyrë të përsosur.

Madje Radosavlejviq ka thënë se ajo që ndodhi në Reçak ishte “di sfatë” e shqiptarëve, pavarësisht
faktit se atje u wranë civiIë të paf ajshëm, gra, fëmijë e pleq.