“Për të Iuftuar kundër rusëve”, CIA ka trajnuar ushtarët ukrainas në mënyrë sekrete!

“Për të Iuftuar kundër rusëve”, CIA ka trajnuar ushtarët ukrainas në mënyrë sekrete!

Agjencia Qendrore e Inteligjencës e SHBA-së pohohet se i ka dhënë trajnim sekret një grupi të ushtrisë dhe inteligjencës ukrainase
për të nisur 0peracion rezistence kundër një suImi të mundshëm nga Rusia.

Sipas një lajmi në Yahoo News bazuar në ish-zyrtarë dhe zyrtarë aktualë të inteligjencës,
pohohet se Departamenti i 0peracioneve Tokësore të CIA-s, i krijuar nën ish-presidentin Barack Obama, ofroi trajnime 0peracionesh paraushtarake për F0rcat 5peciale të Ukrainës dhe f0rcat e lidhura me agjencitë e inteligjencës.