Kroatët dalin në rrugë dhe shpalosin flamujt e UÇK-së: “Falënderojmë shqiptarët që mbrojtën Kroacinë!”

Kroatët dalin në rrugë dhe shpalosin flamujt e UÇK-së: “Falënderojmë shqiptarët që mbrojtën Kroacinë!”

Veteranët e Iuftës kroate kishin falënderuar në një mënyrë të veçantë të gjithë shqiptarët që Iuftuan përkrah kroatëve, për të mbrojtur Kroacinë në Iuftë me serbët.

Duke bartur flamujt e UÇK’së, dhe flamujt e veteranëve të Iuftës, ata kanë kujtuar Ditën e Krenarisë dhe Lavdisë,
kur ata Iuftuan krah për krah në Kosovë dhe Kroaci kundër Serbisë së Madhe.