Rusisë i hap front edhe armiku surprizë: Një shtet tjetër po i tregon ‘muskujt’ në kufi!

Rusisë i hap front edhe armiku surprizë: Një shtet tjetër po i tregon ‘muskujt’ në kufi!

Japonia, shpesh fuqi ushtarake e anashkaluar, tregoi f0rcën me një stërvitje ushtarake masive. U përfshinë dhjetëra t anke e
qindra ushtarë në ishullin verior të Hokkaidos, teksa synon të rrisë shpenzimet e saj të mbrojtjes dhe të tregojë muskujt ushtarakë mes këcrënimeve në rritje që i vijnë nga rajonet perëndimore.

Man0vrat ushtarake, të cilat gazetarët e huaj rrallë kanë mundësi t’i dëshmojnë, do të vazhdojnë për nëntë ditë dhe do të përfshijnë trupa të F0rcave të Vetëmbr0jtjes Tokësore.