Shteti arab ndërton sistemin ajror “të njëjtë” sikur të Izraelit

Shteti arab ndërton sistemin ajror “të njëjtë” sikur të Izraelit

Blerja e Egjiptit e 16 baterive të reja të mbrojtjes ajrore, duke përfshirë 10 bateri të mbrojtjes ajrore IRIS-T SLX me një rreze
veprimi prej 80 km dhe një lartësi prej 30 km, dhe gjashtë bateri IRIS-T SLS me një distancë deri në 12 km, do t’i japë atij një aftësia për t’u mbrojtur nga d ronët, r aketat, avionët dhe r aketat me rreze të shkurtër.

E bërë nga Diehl Defense e Gjermanisë, shitja IRIS-T u miratua nga qeveria e mëparshme Angela Merkel. Dy sistemet e mbrojtjes ajrore do t’i ofrojnë asaj aftësi të ngjashme me sistemin ‘Iron Dome’ në Izraelin fqinj.