Ushtria e Kosoves shkatërron bombën 907 kg, e vendosur nga Serbia!

Ushtria e Kosoves shkatërron bombën 907 kg, e vendosur nga Serbia!

0peracion i suksesshëm i 5hkatërrimit të b0mbës 907 kg. Ekipet e EOD-së së FSK-së në bashkëpunim me Ekipin e EOD-së së KFOR-it Amerikan kanë asgjësuar përfundimisht b0mbën Mk 84 (907 kg) e gjetur gjatë deminimit në fshatin Merdare,

0peracioni është mbyllur me sukses pas 14 orësh punë dhe b0mba nuk paraqet rr ezik më për qytetarët e Republikës së Kosovës.
Kompania e Deminimit e FSK-së është e përkushtuar të punoi për të krijuar një ambienti të sigurtë për të gjithë qytetarët.