E trajnuar nga dora e Amerikës: Kjo është njësia më “e egër” e Policisë së Kosovës!

E trajnuar nga dora e Amerikës: Kjo është njësia më “e egër” e Policisë së Kosovës!

Njësia ‘FIT’ e Policisë së Kosovës është njësia më e përgatitur për aksione të ndryshme e cila është trajnuar nga amerikanët.
Njësia Speciale Intervenuese (NJSI), kryen operacionet e sigurisë në raste të veçanta dhe zgjidhjen e situatave
me të cilat nuk mund të përballohen shërbimet e tjera të policisë.

Angazhohet në rastet kur përmbushja e detyrave zyrtare të mbrojtjes së jetës dhe pasurisë paraqet rrezikshmëri tejet të
lartë për rendin dhe sigurinë në përgjithësi dhe për pjesëtarët e policisë. Aktualisht aty punojnë 80 punonjës.

Ishte themeluar në vitin 2004 dhe deri më tash ka qenë në gjendje të nxjerrë shpesh rezultate pozitive gjatë operacioneve intervenuese.