Më e fuqishmja deri më tani: Ushtria amerikane prezanton armën më të re laserike!

Më e fuqishmja deri më tani: Ushtria amerikane prezanton armën më të re laserike!

Ushtria amerikane gjatë vitit të ardhshëm planifikon të demonstroj punën e a rmës laserike prej 300 kilovatëve,
që po konsiderohet si a rma më e fuqishme deri më sot.

A rma me madhësi të kontejnerit të anijes që montohet në një kamion, po zhvillohet nga kompanitë
General Atomics Electromagentic Systems dhe Boeing. “Kjo armë laserike me fuqi të madhe, do të jetë arma më vdekjeprurëse që deri më tani është prodhuar”, tha Scott Forney, presidenti i GA-EMS. LAJMI I PLOTE