Erdogan kapet në rrenë, ja deklarata e tij që shkaktoi “tërmet” në rrjetet sociale

Cili është ndryshimi midis fushatave të va ks ini mit turk dhe gjerman? Në Turqi, popullsia mund të va ks ino het falas, në Gjermani jo. Të paktën kështu pretendon Erdogan. Erdogan ka përhapur pretendime të rr eme rreth kesja teme në Gjermani dhe Mbretërinë e Bashkuar. Në një tubim, ai shpjegoi se njerëzit në Gjermani dhe në Ishujt Britanikë duhet të paguajnë për mbrojtje kundër v i r u s i t korona.

“Shikoni, kjo është shumë interesante. Sot Anglia po va ks inon për 100-150 sterlinga. Ne va ks ino jmë falas,” tha Erdogan. “Në Gjermani va ksi na kushton 100 deri në 150 euro. Por nuk ka diçka të tillë këtu. Sepse ne, të dashur vëllezër, jemi një qeveri që popullit ia kthen atë që ia merr. Ky pra është ndryshimi midis Turqisë dhe vendeve të tjera”.

Në Gjermani, si dhe në Britaninë e Madhe, njerëzit mund të va ks ino hen falas kundër vi ru sit korona. Por përdorues të shumtë në Twitter kundërshtuan pretendimin e rr emë të Presidentit Turk.