Evropa i bën thirrjen e fuqishme Izraelit: “Menjëherë ndaloni zgjerimin dhe rrëzimin e shtëpive palestineze”

Evropa i bën thirrjen e fuqishme Izraelit: “Menjëherë ndaloni zgjerimin dhe rrëzimin e shtëpive palestineze”

Bashkimi Evropian (BE) i bëri thirrje Izraelit të ndal0jë rrëz1m1n e shtëpive palestineze dhe në vend të kësaj të lehtësojë qasjen humanitare në komunitetet palestineze.

“Veprimet e Izraelit, BE i konsideron të pal1gjshme në bazë të ligjit ndërkombëtar dhe si një pengesë për një zgjidhje të zbatueshme me dy shtete”, thuhet në deklaratë.

Dokumenti përsëriti thirrjen e mëparshme të bllokut evropian ndaj Izraelit për të ndaluar të gjithë zgjerimin e vendbanimeve “në Kudsin Lindor dhe në zona të ndjeshme të tilla si Har Homa, Givat Hamatos dhe E1”.