Ja sa miliona euro pritet të investohet për armët e Njësive Speciale të Policisë së Kosovës!

Qeveria e Kosovës ka planifikuar një buxhet prej 1 milion e 300 mijë euro për armë dhe pajisje speciale për Njësitë e Specializuara të Policisë së Kosovës për vitin 2022.

Këto mjete financiare janë bartur nga buxheti i vitit 2021 ndërsa nuk ka mjete shtesë të ndara për këto armë dhe pajisje speciale për vitin 2022.

Gjatë vitit 2021, Policia e Kosovës ka investuar 3 milionë e 315 mijë e 508 euro për armë dhe pajisje për njësitë e specializuara. LAJMI I PLOTE