Ja si kamufloheshin ushtarët serb me uniformën e UÇK-së për të kryer krime në Kosovë!

Tërësisht duke filluar nga e kaluara deri më sot, shërbimet sekrete serbe, kanë pasë një qasje dhe veprimtari të veçantë në relacion me Kosovën. Kuptohet ato e kanë pasë fjalën kryesore gjatë pushtimit gati njëshekullor serb, gjë që në korelacione të ndryshme kohore dhe historike, Kosovës i kushtoi shtrenjtë, duke qenë gjithherë një laborator i eksperimenteve të tm e r rshme që përjetoi populli ynë.

Për këtë arsye, nga këndvështrimi im në këtë fejton jam përpjekur të bëj një analizë të këtyre shërbimeve, gjithnjë duke u bazuar në shtypin tonë ditor dhe peroidik, çasjes në internet, të dhënave të botuara në shtypin serb e malazez por edhe në shtypin evropian. Në këtë kuadër, shërbimet sekrete serbe pasi e humbën l uf tën në Kosovë, organizuan disa v ra sje të fshehta brenda shërbimit sekret serb, konkretisht mbi elitën që kishin marrë përgjegjësinë e k r i m eve mbi popullatën e paf ajshme civile në Bosnjë e Kosovë. LAJMI I PLOTE