Njihuni me snajperin shkatërrues gjerman: Mbi 1 metër e gjatë dhe 10 kg peshë – a i duhet Ushtrisë së Kosovës?

Njihuni me snajperin shkatërrues gjerman: Mbi 1 metër e gjatë dhe 10 kg peshë – a i duhet Ushtrisë së Kosovës?

Pu5hka snajper DSR-Precision DSR 50 konsidetohet si a rma më e rrez1kshme për nga fuqia shkatërruse.

Në forcat ushtarake, fuqia dhe rrezikshmëria e ar mëve është me rëndësi jetike, veçanërisht për trupat e këmbësorisë, prandaj këto të fundit gjithnjë synohet që të pajisen me pu5hkët e teknologjisë më të fundit, e cila është avancuar në mënyrë të theksuar në fund të shekullit të kaluar.

Pus5ka snajper DSR-Precision DSR 50 e prodhuesit gjerman DSR-Precision GmbH, konsiderohet të jetë pushka numër një në botë për nga fuqia sh k at ë rruese e dë m tuese dhe aktualisht pu5hka më e rrez1kshme. LAJMI I PLOTE