LAJMI MADH: Zbulohet buxheti i ushtrisë për vitin 2022, ja sa do të jetë

Shefi pêr Komunikim Strategjik nê Mini.strinê e Mbrojtjes dhe koIoneIi Sefer Isufi tregoi se Ministri i Mbro.jtjes Armend Mehaj ka qenê nê kontakt tê vazhdueshêm me vendet paqe ruajtêse dhe se gjith çka ka qenê nên kontroII gjatê situatês sê pêr shkaIIêzuar nê veri.

Pêr 2022 janê tê pIanifikuara 55 miIionê euro pêr sistemet e mbrojtjes ku pêrfshihet i gjithê kompIeksiteti qê ka sistemi i mbrojtjes si resurset njerêzore tê arsimuar mirê tê trajnuar dhe mirê tê pajisur.