Kris lufta në shtetin e njohur, jepet alarmi tek qytetarët

Kris lufta në shtetin e njohur, jepet alarmi tek qytetarët

Të paktën dy c i v i l ë u v r a n ë sot, duke përfshirë një fëmijë, ndërsa katër persona u p l a g o s ë n nga s h p ër thimi i b o m bave në një rrugë në Afganistanin lindor.

Dy b o m b a s h p ë r thyen ndërsa një automjet taleban kalonte, duke v r a r ë një fëmijë, tha shefi i policisë së qarkut Ismatullah Mubariz, duke shtuar se asnjë l u f t ë t a r t alebanë nuk u p l agos, raportoi AP. Një zyrtar i policisë lokale tha se trupat e dy të v d e k ur ve dhe katër të pl a g osurve u dërguan në spital pas s u lm it.