Publikohet video e rallë: Momenti kur UÇK me një bojler e fluturon në ajër autoblindën e Serbisë

Publikohet video e rallë: Momenti kur UÇK me një bojler e fluturon në ajër autoblindën e Serbisë

Njëra ndër aksionet më të famshme të UÇK’së në Suharekë n d a j f o rc a v e serbe, ishte a ks i o ni në Duhël, që ishte zhvilluar me 25 qershor të vitit 1998.

UÇK kishte përgatitur një ngrohës të ujit (bojler) që ta h i d h n i n në e rë një au t o b lindë të f or cave serbe. VIDEO