“Qeveria e Kosovës urgjentisht ta trefishojë buxhetin për armatim!”

Qeveria e Kosovës për herë të parë ka paraparë një rritje të ndjeshme buxhetore për ushtrinë e Kosovës.

Shuma e paraparë është mbi 100 milionë euro apo mbi 4% nga totali i buxhetit. Por, as ky buxhet nuk do të shkojë drejtpërdrejt në @rmatim, pasi gati gjysma do të shkojë në mallra, shërbime, paga etj.

Parashikimi buxhetor për vitet tjera, vazhdon me rrije, kështu në vitin 2024 pritet të ketë 133 milionë euro.

Por, a janë të mjaftueshme këto investime përballë një Serbie @gresive në blerjen e @rmatimit nga Rusia, Turqia, Izraeli e vende të tjera, dhe thuaja se të teknologjisë së fundit? LAJMI I PLOTE