Rritja e fuqisë ushtarake të Turqisë – ushtarët kalojnë nga ateizmi në besim!

Rritja e fuqisë ushtarake të Turqisë – ushtarët kalojnë nga ateizmi në besim!

Turqia sot është një nga pesëmbëdhjetë vendet në botë që investojnë më shumë në zhvillimin e teknologjive ushtarake. Por më tepër se kaq, ajo po heq dhe xanxën e të qënit në një linjë ateiste në drejtim. Deri vite më parë, ushtria turke përceptohej si kështjellë ateizimi, duke u quajtur nga pikëpamja politike dhe si gardiane e laicizmit.

Disa grushte famëk3qe shteti prej saj, kanë buruar pikërisht nga ky pozicionim. Por dhe në këtë pikëpamje ka një reformim të brendshëm, ku ndenjës së lartë të detyrës ndaj atdheut i është shtuar dhe ajo e vetëdijes së lartë fetare. Ngjashëm si në rastin e Çanakalesë, simbol i kësaj ngjizjeje.

Turqia ia dedikon ekzistencën e saj si shtet pikërisht asaj beteje të famshme, ku pati përballë një aleancë ushtarake botërore me planin për ta shkr1rë. Por ishte pikërisht ngjizja e besimit me atdhedashurinë, që çoi në triumfun e madh të të qënit “i vetëm përballë të gjithëve”