Ushtria rumune po mëson gjuhën turke: Çfarë po planifikohet?!

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), që vepron në Rumani që nga viti 2011, u mëson gjithashtu turqisht personelit ushtarak.

Në deklaratën me shkrim të YEE në Bukuresht, theksohej se, nën kujdesin e Ambasadës Turke në Bukuresht, zyrtarët publikë rumunë, diplomatët dhe personeli ushtarak filluan të mësojnë turqisht duke u regjistruar në kurset online të YEE, dhe numri i studentëve të arritur është rritur deri në 1700.

Duke theksuar se turqishtja i mësohet ushtrisë rumune me Marrëveshjen Dypalëshe të Stërvitjes dhe Bashkëpunimit Ushtarak, si dhe punonjësve publikë, në deklaratë theksohet se për të gjithë punonjësit e bashkisë është hapur një kurs për turqishten me protokollin e bashkëpunimit të nënshkruar me Bashkinë Rumune Giurgiu.