Zbulohet marrëveshja për ndarjen e saj: A po i vjen fundi Bosnjës dhe Hercegovinës?!

PoIitika e BEsê nê Bosnje dhe Hercegovinê, nê fakt nê BaIIkanin Perêndimor dhe mê gjerê ka njê trajektore nê rênie qê kur frenoi njê dekadê e gjysmê mê parê.

Tani nê bashkê punim me Shtetet e Bashkuara dhe Britaninê e Madh ai po pêrpiqet ta kamufIojê atê dêshtim duke qetêsuar separatistêt nê Bosnje, duke i dhênê nê tê njêjtên kohê njê fitore tê Iirê gjeopoIitike kundêrshtares sê saj, Rusisê.

Kjo do tê nênkuptonte, nê fakt, negocimin me Iiderêt nacionaIistê tê vendit nê rrugên e pêr.shpejtuar drejt njê shpêrbêrjeje etno territoriaIe tê njê shteti qê nuk do tê ishte paqêsor, shkruajnê anaIistêt e EU observer. LAJMI I PLOTE