Po e dridhë gjithë Serbinë: Zbulohet plani i Italisë për Ushtrinë e Kosovës

Ministri i Mbrojtjes, Armend Mehaj, ēshtē takuar pēr herē tē parē me amba,sadorin e Italisē nē Kosovē, Antonello De Riu tē cilit i uroi detyrēn e re.

Tē dy bashkē,biseduesit theksuan se Republika e Kosovēs dhe Republika e Italisē histori,kisht kanē pasur marrē,dhēnie tē shkēlqyeshme dhe se kēto marrē,dhēnie duhet tē rriten dhe thellohen edhe mē tej nē tē gjitha fushat duke pēr,fshirē edhe fushēn e mbrojtjes dhe si guri,sē.

Gjithashtu, Mehaj falēnderoi dhe shprehu mirē,njohjen e lartē pēr mbēshtetjen nē zhvillimin e gjithanshme tē Republikēs sē Italisē ndaj vendit tonē, si dhe tē arrit,urat e deri,tashme tē Ministrisē sē Mbrojtjes dhe FSK-sē.Tē dy u pajtuam qē tē rrisin dhe thellojnē edhe mē tej bashkē,punimin bila,teral nē mes tē dy shteteve, pēr,fshirē kētu edhe bashkēpunimin nē fushēn e si guri,sē dhe mbrojtjes nē mes ministrive tē mbrojtjes sē dy vendeve tona nē shērbim tē si guri,sē dhe stabilitetit rajonal dhe mē gjerē.