Kjo është strategjia që po mungon: “Bota serbe duhet të fundoset nga bota shqiptare!”

Kjo është strategjia që po mungon: “Bota serbe duhet të fundoset nga bota shqiptare!”

Serbia po e zëvendëson mitin serb, se zemra e Serbisë është Kosova, në mitin e ri, “Bota serbe”, që sipas tij
dhe konceptimit nga Serbia, duhet që epiqendra e tij të vazhdojë te jetë Beogradi.

Pra, në esencë ky nuk dallon asgjë, pasi edhe në projeksionin e Millosheviçit, Rankoviçit dhe monarkisë serbo-kroato-sllovene,
kur Kosova nuk e kishte asnjëlloj autonomie, epiqendra e pushtetit ishte Beogradi.

Kështu ka ndodhur edhe gjatë jugosllavisë Komuniste për rreth 45 vjet, derisa kjo u bë e paduerueshme dhe
e paparnueshme për kroatët, sllovenët dhe të tjerët. ANALIZA E PLOTE